แม่นยำ

มีความถูกต้องเชื่อถือได้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ทันเวลา

สามารถบริการและซ่อมบำรุงให้ทันต่อการใช้งาน หรือทันต่อเวลา

สอดคล้องกับงาน

ทีมเจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ตรงประเด็น หรือตรงกับความต้องการกับผู้ใช้งาน

ตรวจสอบได้

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลสามารถตรวจสอบ และพิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูลได้

"how does somebody know what they want if they've never even seen it? "

"คนจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาต้องการอะไรหากยังไม่ได้เห็น" -jobs

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นตั้งอยู่บนการทำให้มันพอดี ดังนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว

- บิล เกตส์ -

ข่าวประเด็นร้อน

ระบบ Chatbot “ติดต่อสอบถาม-แจ้งเหตุ” ผ่านอินบอกซ์เฟซบุ๊ค

Chatbot คืออะไร?    …

แสดงความยินดี ผอ.สุวัฒน์ จินดา

เจ้าหน้าที่ศูนย์กรรม…

แสดงความยินดี รอง ผอ.สปภ. ชูชาติ หลบหลีกพาล

ในโอกาสที่ รอง ผอ.สป…