แสดงความยินดี ผอ.สุวัฒน์ จินดา

เจ้าหน้าที่ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผอ.สปภ. นายสุวัฒน์ จินดา ได้เป็น ผอ.ฝ่ายปลัดบัญชี และขอขอบคุณที่ให้การดูแล ให้ศูนย์กรรมวิธี สปภ. มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ สปภ.

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใดสมดังปรารถนา พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งไปครับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

This slideshow requires JavaScript.