แสดงความยินดี รอง ผอ.สปภ. ชูชาติ หลบหลีกพาล

ในโอกาสที่ รอง ผอ.สปภ. นายชูชาติ หลบหลีกพาล ได้เป็นที่ปรึกษา จสบ. เจ้าหน้าที่ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ. ขอขอบคุณที่ท่านได้ดูแล และคอยชี้แนะการทำงาน ให้เป็นไปด้วยดี

       ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใดสมดังปรารถนา พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งไปครับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

This slideshow requires JavaScript.