คณิต ชูจิ๋ว

นาย คณิต  ชูจิ๋ว

Mr.Kanit  Chujiew

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5

Senior Computer Technical Officer

ติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ (Phone) :

Line (ไลน์ไอดี) :

Facebook (เฟสบุ๊ค) :