ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่

นางสาวปุณยนุช พิมพิสาร ไปติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและติดชิพการ์ดทัวร์ ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว.องครักษ์