ติดตั้งอุปกรณ์การ์ดทัวร์ คณะวิศวกรรมศสาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 9 ต.ค.2562 เวลา 13.00 น. นายณัฐกิตติ์ ทั่งทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม. สปภ. ได้เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์การ์ดทัวร์ ตามสัญญาจ้าง ร่วมกับ จนท.ส่วนดำเนินงาน ทั้งหมด 8 จุด ณ คณะวิศวกรรมศสาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภารกิจเสร็จเรียบร้อยรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้ผู้ว่าจ้าง โดยสอนวิธีการดึงเวลา เพิ่มแท้กสำรอง และ แนะนำวิธีการประมวลผลสถิติครับ