โครงการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

อบรมครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ.

กดที่ลิ้งค์ข้างล่าง หรือสแกน QR Code เพื่อประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้